Opkomende wedstrijden
Split-season competitie
  De Paersstal 1 (s) - De Paersstal 3 (s)
  2023-12-08.
  Eige Meining 2 (s) - Hingen (s)
  2023-12-08.
  Bistro op de Slek (s) - Village (s)
  2023-12-08.
  GBC Slek (s) - Vrij
  2023-12-08.
  Deelgaard (s) - Eige Meining 1 (s)
  2023-12-08.
  De Paersstal 2 (s) - De Paersstal 4 (s)
  2023-12-08.
  Nooit Gedacht (s) - Heukske 2 (s)
  2023-12-08.
Hoofdkasse
Eerste klasse
Recent Nieuws
 2023-08-19      
Inloggen
Voor de split-season competitie, kan met gewoon inloggen zonder letter toevoeging. Ná de splitsing, hoofdklasse en of eersteklasse, is de toevoeging C
 2023-08-19      
Spelen in meerdere teams
Voor verenigingen met meerdere teams; Spelers van een lager team die incidenteel gaan spelen in een hoger team, kunnen op aanvraag toegevoegd worden. (een en ander uiteraard volgens de geldende reglementen)  Het toevoegen wordt niet meer op de vrijdagavond gedaan. Dus, tijdig een en ander doorgeven.