Opkomende wedstrijden
Split-season competitie
Hoofdklasse
  Deelgaard (c) - Bistro op de Slek (c)
  2024-04-19.
  Eige Meining 2 (c) - GBC Slek (c)
  2024-04-19.
  Vrij - De Paersstal 1 (c)
  2024-04-19.
  Nooit Gedacht (c) - Eige Meining 1 (c)
  2024-04-19.
Eerste klasse
Recent Nieuws
 2024-04-08      
Eind ranking
Kijk voor de samengevoegde persoonlijk eindstand op de webisite;www.golfbiljarten.nl (klik op de banner om direct naar de website te gaan)
 2024-03-23      
Kampioen
Kampioen in de hoofd-klasse;Bistro op de Slek en in de eerste-klasse;Hingen
 2024-01-06      
Inloggen
Voor de hoofd en eerste klasse een C toevoegen bij het inloggen
 2023-12-30      
Vervolg competitie
De vervolg-indeling is under-construction en wordt ná de laatste wedstrijd van de split-season competitie openbaar gezet. Deze wedstrijden starten vanaf 12 januari 2024 Wil je nu al de exacte datums weten, raadpleeg dan het jaarrooster.
 2023-08-19      
Inloggen
Voor de split-season competitie, kan met gewoon inloggen zonder letter toevoeging. Ná de splitsing, hoofdklasse en of eersteklasse, is de toevoeging C
 2023-08-19      
Spelen in meerdere teams
Voor verenigingen met meerdere teams; Spelers van een lager team die incidenteel gaan spelen in een hoger team, kunnen op aanvraag toegevoegd worden. (een en ander uiteraard volgens de geldende reglementen)  Het toevoegen wordt niet meer op de vrijdagavond gedaan. Dus, tijdig een en ander doorgeven.